Aktualitātes

Ieteikumi vecākiem krīzes situācijā….Lasīt šeit! Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotajiem….. Lasīt šeit!  Sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos!!!    DAUGAVPILS Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs       Ļubova Urbanoviča Tālr. 29499101, e-pasts: l.urbanovica@inbox.lv, Ilona Valentanaviča Tālr. 26212746, … Lasīt vairāk

Ziemas pēdējā mēneša beigās mūsu iestādē grupās notiek dabas stūrīšu apzaļumošana, kad bērni ienes no āra koku zarus, plaucē tos, novēro, stāda sēkliņas un skatās to augšanas gaitu. Šogad mūsu iecere bija piesaistīt iestādes padomes locekļus un izveidot konkursu “Mans dabas stūrītis!”

Sidraba mēnestiņš Veļas pa gaisu. Sētā nāk rūķīt’s Ar dāvanu maisu. Atnāca nolika Priekšnamā klusi Un aizgāja tālāk Uz kaimiņu pusi. Ne manīja sētnieks, Ne ierējās suns,- Bet, kur tas bija bijis, Gaiši iedegās guns.