Aktualitātes

Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu tradīcijas kā Klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, kā arī pašas Lieldienas. Lieldienas – tie ir lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad tiek godināta Kristus augšāmcelšanās. Tāpat šī diena tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu.

Tuvojoties tādiem svētkiem, kā Lieldienas, kuri ir labestības, prieka un  pavasara saulgriežu svētki, Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rīkoja akciju „Dāvāsim siltumu citiem”.

Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes bērni (duets) – Emīls un Valerija piedalījās Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” 20. mazo izpildītāju konkursā-festivālā un par izcilu sniegumu ieguva Diplomu –I pakāpi.

Teātra uzvedumi pirmsskolā sniedz daudz pozitīvu mirkļu un gandarījumu par paveikto gan bērniem un skolotājām, gan bērnu vecākiem. Mūzika teātra izrādē rada noteiktu emocionālu atmosfēru, izceļ lugas pamatideju, raksturo personāžu.

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem grupā „Pīlīte”. Pedagogiem bija iespēja novērot iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas rotaļnodarbību ar tēmu „Pļava un tās iemītnieki”. Tika diskutēts par saistošu, uz bērnu interesēm balstītu uzdevumu izmantošanu mācību procesā kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā “Varavīksne”, iestādes pedagogiem bija iespēja novērot iestādes speciālā pedagoga nodarbību  orientēšanās apkārtnē ar tēmu “Pavasara ziedi”.  Tika diskutēts par bērnu īpatnību un interešu ievērošanu mācību procesā.

Psihologi atzīmē, ka teātra izrādes rada bērniem labvēlīgu ietekmi un emocionālo bērna attīstību. Teātra spēles veicina bērnu interesi par literatūru, grāmatām, veicina runas attīstību, veido nepieciešamās komunikācijas prasmes, apkārtējās pasaules izzināšanu, mērķtiecības, iniciatīvas un citu nepieciešamo īpašību attīstību, kas veido personību.

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem, kura laikā bija iespēja novērot rotaļnodarbību grupā “Bitīte” ar tēmu “Augu daudzveidība”  un apspriest lasītprasmes un rakstīprasmes attīstības īpatnības kompetenču pieejas ietvaros.