Aktualitātes

Grupā „Varavīksne” norisinājās iestādes skolotājas latviešu valodas rotaļnodarbība, kuru  vēroja iestādes pedagogi. Tika apspriesta jēgpilnu un uz bērnu interesēm vadītu uzdevumu ieviešana mācību procesā un sasniedzamā rezultāta sasniegšana kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā „Varavīksne” norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā iestādes pedagogiem bija iespēja vērot atklāto nodarbību ar kompetenču pieejas elementiem mācību procesā un apspriest materiālu daudzveidību un jēgpilnu uzdevumu īstenošanu.

Teātra mākslai ir liela nozīme bērna attīstībā, tā veicina izteiksmīgo runu, pilnveido valodu un prasmi veidot dialogu, attīsta fantāziju un māca sadarboties. Teātra izrādē nemitīgi notiek   domāšana un koncentrēšanās, darbojas gan bērna prāts, gan ķermenis. Teātris tās ir spilgtas pozitīvas emocijas, pateicoties kurām mēs varam bagātināt un attīstīt bērna personību.

Iestādes zālē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem, kura laikā bija iespēja novērot mūzikas rotaļnodarbību ar mūzikas skolotāju un grupu „Varavīksne”. Pedagogi diskutēja par muzikālās darbības organizēšanu pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai.

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Šīs dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas nozīmei un tās vietai valodu daudzveidībā.