Aktualitātes

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem grupā „Pīlīte”. Pedagogiem bija iespēja novērot iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas rotaļnodarbību ar tēmu „Pļava un tās iemītnieki”. Tika diskutēts par saistošu, uz bērnu interesēm balstītu uzdevumu izmantošanu mācību procesā kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā “Varavīksne”, iestādes pedagogiem bija iespēja novērot iestādes speciālā pedagoga nodarbību  orientēšanās apkārtnē ar tēmu “Pavasara ziedi”.  Tika diskutēts par bērnu īpatnību un interešu ievērošanu mācību procesā.

Psihologi atzīmē, ka teātra izrādes rada bērniem labvēlīgu ietekmi un emocionālo bērna attīstību. Teātra spēles veicina bērnu interesi par literatūru, grāmatām, veicina runas attīstību, veido nepieciešamās komunikācijas prasmes, apkārtējās pasaules izzināšanu, mērķtiecības, iniciatīvas un citu nepieciešamo īpašību attīstību, kas veido personību.

Iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums iestādes pedagogiem, kura laikā bija iespēja novērot rotaļnodarbību grupā “Bitīte” ar tēmu “Augu daudzveidība”  un apspriest lasītprasmes un rakstīprasmes attīstības īpatnības kompetenču pieejas ietvaros.

Iestādē viesojās basketbola treneri no Ozola basketbola skolas. Bērniem bija iespēja veikt dažādas aktivitātes un spēles saistībā ar basketbolu. Vairāk foto skat. galerijā:http://daug9specpii.lv/galerija/basketbola-trenini-berniem

Iestādes pedagogiem bija iespēja novērot iestādes skolotājas logopēda nodarbību, kura tika veltīta Pasaules ūdens dienai. Pedagogi apsprieda uzdevumu daudzveidību un individuālās pieejas izmantošanu mācību procesā runas attīstībai kompetenču pieejas ietvaros.

Grupā „Pasaciņa” norisinājās iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas pieredzes apmaiņas pasākums. Iestādes pedagogi diskutēja par bērnu savstarpējā vērtējuma un pašvērtējuma nozīmi mācību procesā kompetenču pieejas ietvaros.